Bursluluk Sınavı Konuları

Bursluluk Sınavı Konuları

MEB tarafından her yıl uygulanan Bursluluk Sınavı konuları neler? Bu yazımızda 5. 6. 7. 8. sınıf bursluluk sınav konularını tüm dersler için belirttik. Bursluluk sınavı konuları ile 2021 bursluluk sınavı için takip edebilir çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. İOKBS konuları tüm sınıflar düzeyinde her ders için açıklanmıştır.

Özellikle uzaktan eğitim sürecinde sınavların konularında güncelleme yapılabilmektedir. Bir önceki bursluluk sınavı konuları 1. dönem ile sınırlı tutulmuştur. 2021 bursluluk sınavı konuları MEB tarafından sınırlanırsa burada da güncelleme yapılacaktır.

Bursluluk sınavında her tüm sınıflarda her ders için 25 soru sorulmaktadır.

Konuların altında bulunan deneme sınavları ve çıkmış sorular bağlantıları üzerinden o sınıflara ait deneme sınavlarını indirebilirsiniz.

Bursluluk Sınavı Konuları 2021

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 2021

5. sınıf Türkçe bursluluk sınav konuları 2021

 • Sözcükte Anlam
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta anlam
 • Noktalama İşaretleri
 • Büyük Küçük Harf
 • Yazım İmla Kuralları

5. sınıf Fen Bilimleri bursluluk sınav konuları 2021

 • Ağırlık
 • Kuvvet
 • Işık-Gölge
 • Ses
 • Elektrik-Ampül Devreleri
 • Canlılar-Yaşam
 • Erozyon-Doğa Olayları
 • Maddenin Halleri(Katı-Sıvı-Gaz)
 • Sıcaklık
 • Isı
 • Vücudumuz
 • Besinler
 • Hayvanlar

5. sınıf Matematik bursluluk sınav konuları 2021

 • Sayılar
 • Basamak Değerleri
 • Problemler
 • Üslü Sayılar
 • Kesirli Sayılar
 • Geometrik Cisimler
 • Dörtgenler
 • Üçgenler

5. sınıf Sosyal Bilgiler bursluluk sınav konuları 2021

 • Birey ve toplum
 • Kültür ve miras
 • İnsanlar yerler çevre
 • Üretim, dağıtım, tüketim
 • Etkin vatandaşlık
 • Küresel bağlantılar

5. Sınıf bursluluk deneme sınavlarını indirmek için tıklayın.

5. sınıf bursluluk sınavı çıkmış soruları indirmek için tıklayın.

6. Sınıf Bursluluk Sınav Konuları 2021

6. sınıf Türkçe bursluluk sınav konuları 2021

 • Sözcükte anlam
 • Cümlede anlam
 • Parçada anlam
 • Yazım kuralları
 • Noktalama işaretleri
 • Dil bilgisi konuları
 • Edebi türler ve söz sanatları

6. sınıf Fen Bilimleri bursluluk sınav konuları 2021

 • Güneş sistemi
 • Vücudumuzdaki sistemler
 • Kuvvet ve hareket
 • Madde ve ısı
 • Ses ve özellikleri
 • Elektriğin iletimi

6. sınıf Matematik bursluluk sınav konuları 2021

 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Çarpanlar ve Katlar Kümeler
 • Tam Sayılar
 • Kesirlerle İşlemler
 • Ondalık Gösterim
 • Oran
 • Cebirsel İfadeler
 • Veri Toplama ve Değerlendirme
 • Veri Analizi
 • Açılar
 • Alan Ölçme
 • Çember
 • Geometrik Cisimler
 • Sıvı Ölçme

6. sınıf Sosyal Bilgiler bursluluk sınav konuları 2021

 • Yeryüzünde Yaşam
 • İpek Yolu’nda Türkler
 • Ülkemizin Kaynakları
 • Ülkemiz ve Dünya
 • Demokrasinin Serüveni
 • Elektronik Yüzyıl

6. Sınıf bursluluk deneme sınavlarını indirmek için tıklayın.

6. sınıf bursluluk sınavı çıkmış soruları indirmek için tıklayın.

7. Sınıf Bursluluk Sınav Konuları 2021

7. sınıf Türkçe bursluluk sınav konuları 2021

 • Sözcükte anlam
 • Cümlede anlam
 • Parçada anlam
 • Yazım kuralları
 • Noktalama işaretleri
 • Dil bilgisi konuları
 • Edebi türler ve söz sanatları

7. sınıf Matematik bursluluk sınav konuları 2021

 • Tam Sayılarla İşlemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Rasyonel Sayılarla İşlemler
 • Cebirsel İfadeler
 • Eşitlik ve Denklem
 • Oran ve Orantı
 • Yüzdeler
 • Doğrular ve Açılar
 • Çokgenler
 • Çember ve Daire
 • Veri Analizi
 • Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

7. sınıf Fen Bilimleri bursluluk sınav konuları 2021

 • Güneş Sistemi ve Ötesi
 • Hücre ve Bölünmeler
 • Kuvvet ve Enerji
 • Saf Madde ve Karışımlar
 • Işığın Madde ile Etkileşimi
 • Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
 • Elektrik Devreleri

7. sınıf sosyal bilgiler bursluluk sınav konuları 2021

 • İletişim ve insan ilişkileri
 • Ülkemizde nüfus
 • Türk tarihine yolculuk
 • Zaman içinde bilim
 • Ekonomik ve sosyal hayat
 • Yaşayan demokrasi
 • Ülkeler arasında köprüler

7. Sınıf bursluluk deneme sınavlarını indirmek için tıklayın.

7. sınıf bursluluk sınavı çıkmış soruları indirmek için tıklayın.

8. Sınıf Bursluluk Sınav Konuları 2021

8. sınıf Türkçe bursluluk sınav konuları 2021

 • Sözcükte anlam
 • Cümlede anlam
 • Parçada anlam
 • Yazım kuralları
 • Noktalama işaretleri
 • Dil bilgisi konuları
 • Edebi türler ve söz sanatları

8. sınıf Matematik bursluluk sınav konuları 2021

 • Çarpanlar ve katlar
 • Üslü ifadeler
 • Kareköklü ifadeler
 • Olasılık
 • Cebirsel ifadeler
 • Doğrusal denklemler
 • Eşitsizlikler
 • Üçgenler
 • Eşlik ve benzerlik
 • Geometrik cisimler

8. sınıf Fen Bilimleri bursluluk sınav konuları 2021

 • Mevsimler ve iklim
 • DNA ve genetik kod
 • Basınç
 • Madde ve endüstri
 • Basit makineler
 • Enerji dönüşümü
 • Elektrik yükleri ve elektrik enerjisi

8. sınıf Sosyal Bilimler bursluluk sınav konuları 2021

 • Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
 • Ya İstiklal Ya Ölüm
 • Çağdaş Türkiye Yolunda
 • Adımlar
 • Atatürkçülük
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ve Atatürk’ün Ölümü
 • İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrası

8. Sınıf bursluluk deneme sınavlarını indirmek için tıklayın.

8. sınıf bursluluk sınavı çıkmış soruları indirmek için tıklayın.

İOKBS – Bursluluk Sınavı Puan Hesaplama

Share This Post

3 Responses to "Bursluluk Sınavı Konuları"

Post Comment